Každý člověk by si přál mít pevné zdraví, zejména když se on, nebo někdo z blízkých setká s nemocí.

Nabízí se nečekat, až se potíže objeví, ale aktivně udělat některé kroky ke zlepšení zdravotního stavu a schopnosti čelit nárokům každého dne. Uvědomění si provázanosti naší fyzické stránky s psychikou a současně vliv našeho okolí na obojí, má velký význam při aktivním přístupu k životu. Také pokud chceme zlepšit naši schopnost čelit nemoci, zlepšit naši obranyschopnost, nebýt sám na potíže, které se objeví a mění kvalitu života, nabízíme pomoc a podporu se změnou nefunkčních návyků a životního stylu.   

V Centru zdraví a prevence FN Olomouc proto nabízíme komplexní koncept, který pomůže zdravým i nemocným uvědomit si možné změny, které pomohou kvalitu života zlepšit.

Kde nás najdete

Centrum zdraví a prevence
Orientrační plán areálu FNOL